شرایط قیمت گذاری اسکن اسناد

برای استعلام و مشخص شدن قیمت اسکن اسناد شرکت ها معمولا پس از مشاهده و بررسی اسناد مورد نظر، بویژه از منظر کیفیت و چگونگی اسناد، اقدام به اعلام هزینه ها و زمان برای اسکن میکنند. برای تخمین و سهولت در تخمین قیمت دریافت خدمات، به موارد مهم و تاثیرگذار اشاره میکنیم تا کارفرمایان، با بررسی اولیه از اسناد خود، اطلاعات مناسبی برای دریافت خدمات اسکن، داشته باشند.

 

 

قیمت اسکن اسناد

 

بررسی اولیه اوراق و اسناد برای اسکن

* تعداد اسناد و اوراق مدنظر چه تعداد است؟

 • ابتدا باید تعداد اسناد را محاسبه نماییم. ذکر این نکته ضروری است که شمارش تمام اسناد بایگانی شده، اگر با هر روشی انجام شود، در نهایت بصورت عدد تقریبی اعلام می شود.
 • شاید این نکته ساده بنظر برسد که برای محاسبه تعداد میانگین اسناد هر زونکن، میتوان از روش شمارش تعدادی از اسناد زونکن های مختلف و در نهایت محاسبه میانگین استفاده شود.
 • انواع میانگین گیری اسناد موضوع مهمی است. پیشنهاد می شود در محاسبات تعداد میانگین اسناد هر زونکن،آن را در بخشهای مختلف (اسناد مالی، اسناد فنی، اسناد پرسنلی و…) صورت گیرد.بر این اساس در نهایت میتوان به تعداد تقریبی نزدیکتر به نسبت تعداد نهایی دست یابیم.

* آیا برای تحویل فایل اسکن اسناد، محدودیت زمانی وجود دارد؟

 

*نیاز به ویرایش یا اصلاح مطالب اسناد در فتوشاپ میباشد یا خیر؟

 

*سایز اسناد در کدام تقسیم بندی ها وجود دارند؟ (A3, A4, A5 یا بزرگتر)

 • اسنادی که با اندازه متفاوت موجود باشند، تمهیدات و زمانی که برای اسکن آنها در نظر گرفته می شود، متفاوت است.

*اسکن رنگی مدنظر است یا اسکن سیاه و سفید؟

 

*برگه ها از هم جدا هستند (اسکن اتوماتیک) یا بصورت کتاب صحافی شده اند (اسکن دستی)؟

 

*اسناد و اوراق سالم هستند یا دچار آسیب شده اند؟

 • اسکن اسنادی که بدون لک و تمییز باشند متفاوت است از اسنادی که دارای لک و یا ناخوانا باشند.
 • طبق نظر کارشناسان ما، اسناد بالای ۵ سال جز اسناد قدیمی هستند. که شرایط متفاوتی برای اسکن دارند.
 • استفاده از طلق و شیرازه، فنر، سیم، چسب، منگنه، گالینگور و … در نگهداری اسناد، هر کدام به طریقی بر کیفیت برگه و نوع اسکن و زمان تاثیرگذار است.
 • معمولا اسنادی که برای دریافت خدمات اسکن ارائه میشوند. دارای جنس اولیه متفاوتی است که بعضی با کیفیت و بعضی از جنس ضعیف تری هستند و در نهایت برای شروع اسکن باید طبقه بندی شوند.
 • کاغذ تحت تاثیر محیط نگهداری آسیب پذیر است و کیفیت اولیه خود را از دست میدهد. نگهداری اسناد در محیط های گرم یا سرد، در محیط های مرطوب و … ما را ملزم به آماده سازی قبل از اسکن می کند.

* تمهید فضای کار فرآیند اسکن

به نسبت حجم اسناد و مدارک مورد نظر جهت اجرای فرآیند اسکن، باید موارد ذیل مدنظر قرار گیرند:

 • فضایی مختص دستگاهای اسکنر

در شرایط معمول و برای تعداد اسکن ۱۰۰ هزار به بالا از دستگاههای صنعتی بهره برداری میشود. که براین اساس حداقل فضای ۱٫۵ مترمربع برای هر دستگاه باید منظور گردد.

در شرایطی که اسکن مدارک ویژه مانند اسکن مدارک قدیمی و یا اسکن اسناد و مدارک با اندازه A3 به بالا مواجه هستیم، این فضا به ۲ مترمربع تغییر میکند. همچنین برای بارگزاری اسناد اسکن شده بصورت روزانه، به یک یا چند کامپیوتر شبکه (با توجه به تعداد اسکنر و برگه ها) نیز نیاز است.

* تمهید فضای ویژه اپراتورها

 • معمولا در شرایط تعداد بالای ۵۰۰ هزار برگ، فضای ۳ اپراتور باید منظور گردد.

اسکن اسناد

اپراتور اسکن/ اپراتور آماده سازی اسناد جهت اسکن/ اپراتور آماده سازی فیزیکی. این درحالی است که در صورت نیاز به ورود داده ها به نرم افزار و… می بایست، فضایی برای این منظور نیز به شکل جداگانه ای در نظر گرفته شود.

اسکن اسناد

با توجه به وجود تجهیزات کامل و متنوع لازم در ارائه خدمات اسکن اسناد،پیشنهاد اولیه ما انجام فعالیت های این خدمات، با نهایت امانتداری در محل شرکت آروین پدید مهر انجام شود. درغیر اینصورت امکان اجرای فرآیند اسکن اسناد در محل مود نظر مشتری نیز امکانپذیر است.

 

اسناد و اوراق مدنظر برای اسکن، در کدام نوع از دسته بندی ها قرار دارد؟

*  اسناد بایگانی، پرسنلی، مالی و حسابداری

 • اسکن اسناد – بصورت ویژه

 1.  استفاده از جدیدترین اسکنرهایی با تکنولوژی برتر با خروجی کیفیت بالا ۳۰۰ نقطه بر اینچ
 2. خروجی اسکن بصورت سیاه و سفید
 3. خروجی اسکن در سایزهای متفاوت تا اندازه A3
 4. خروجی فایل اسکن طبق نظر مشتری – (مثلا اسناد پرسنلی هر فرد در یک فایل ارائه شود یا در چند فایل)
 • اسکن اسناد

 1. کیفیت  ۲۰۰ نقطه بر اینچ
 2. خروجی فایل اسکن طبق نظر مشتری

* نقشه و تصاویر بزرگ

 • اسکن نقشه و موارد طولی و بزرگ

 1. امکان اسکن نقشه در سایزهای متفاوت و … (جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید)
 2. اسکن بصورت ۳۰۰ DPI
 3. دسته بندی فایل های اسکن شده طبق نظر مشتری
 4. خروجی فایل اسکن طبق نظر مشتری
 • اسکن نقاشی و اسکن تخت سایز بزرگ

 1. اسکن بصورت ۶۰۰ DPI
 2. اسکن در اندازه متفاوت و با کیفیت و جزئیات بالا
 3. دسته بندی فایل های اسکن شده طبق نظر مشتری
 4. خروجی فایل اسکن طبق نظر مشتری
 5. امکان ویرایش و اصلاح فایل نهایی طبق نظر مشتری
 • اسکن تصاویر

 1. اسکن در اندازه متفاوت و با کیفیت و جزئیات بالا توسط دستگاه مخصوص
 2. اسکن بصورت ۴۵۰ DPI
 3. دسته بندی فایل های اسکن شده طبق نظر مشتری
 4. خروجی فایل اسکن طبق نظر مشتری
 5. امکان ویرایش و اصلاح فایل نهایی طبق نظر مشتری
 • اسکن نگاتیو و اسلاید

 1. اسکن در اندازه متفاوت و با کیفیت و جزئیات بالا توسط دستگاه مخصوص
 2. خروجی فایل اسکن طبق نظر مشتری
 3. امکان ویرایش و اصلاح فایل نهایی طبق نظر مشتری(تنظیم رنگ و نور)
 4. اسکن بصورت ۲۴۰۰ DPI

* کتاب

 • اسکن کتاب بدون برش – بصورت ویژه

 1. اسکن در اندازه متفاوت و با کیفیت و جزئیات بالا توسط دستگاه مخصوص
 2. اسکن بصورت تک صفحه ای یا پیوسته
 3. دسته بندی فایل های اسکن شده طبق نظر مشتری
 4. خروجی فایل اسکن طبق نظر مشتری
 5. امکان ویرایش و اصلاح فایل نهایی طبق نظر مشتری(تنظیم رنگ و نور)
 • اسکن کتاب بدون برش – بدون ویرایش و اصلاح

 1. اسکن با استفاده از دستگاه مخصوص
 2. خروجی اسکن بصورت سیاه و سفید
 3. اسکن بصورت تک صفحه ای یا پیوسته
 4. دسته بندی فایل های اسکن شده طبق نظر مشتری
 5. خروجی فایل اسکن طبق نظر مشتری
 6. امکان ویرایش و اصلاح فایل نهایی طبق نظر مشتری(تنظیم رنگ و نور)
 7. اسکن در اندازه متفاوت
 • اسکن کتاب با برش – استفاده از دستگاه کپی برای اسکن

 1. کیفیت  ۲۰۰ نقطه بر اینچ
 2. خروجی اسکن بصورت سیاه و سفید
 3. اسکن بصورت تک صفحه ای یا پیوسته
 4. اسکن در اندازه متفاوت
 5. خروجی فایل اسکن طبق نظر مشتری
 6. امکان صحافی بعد از اسکن
 • اسکن کتاب با برش ویژه
 1. کیفیت  ۳۰۰ نقطه بر اینچ
 2. خروجی اسکن بصورت سیاه و سفید
 3. اسکن بصورت تک صفحه ای یا پیوسته
 4. اسکن در اندازه متفاوت
 5. خروجی فایل اسکن طبق نظر مشتری
 6. امکان صحافی بعد از اسکن
 7. امکان OCR

* اسکن ویژه چاپ

 1. امکان اسکن با برش یا بدون برش
 2. اسکن بصورت ۴۵۰ DPI
 3. خروجی اسکن بصورت سیاه و سفید
 4. اسکن بصورت تک صفحه ای یا پیوسته
 5. اسکن در اندازه متفاوت
 6. خروجی فایل اسکن طبق نظر مشتری

ما در شرکت آروین پدید مهر بعنوان مرکز تخصصی چاپ و اسکن اسناد و مدارک، جهت جلب رضایت و اطمینان خاطر مشتریان، از فایل های اسکن شده در ابتدای انجام پروژه، یک نمونه در شبکه اجتماعی مدنظر شما مانند واتس اپ یا ایمیل بعنوان نمونه کار برای بررسی و تایید کیفیت ارسال خواهیم کرد.

و شما مشتریان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئییات قیمت اسکن اسناد،تیراژ و نوع خدمات دریافتی، نرم افزار اسکن، اسکن اسناد،اسکن کتاب، اسکن مدارک پزشکی، اسکن اسناد مالی، چاپ کاغذ کاربن لس(NCR)، اسکن اسناد مالی و حسابداری،چاپ کاتالوگ و کارت ویزیت، شرایط قیمت گذاری اسکن اسناد و دانلود نرم افزار اسکن، چاپ دیجیتال و چاپ افست، چاپ دفترچه های اختصاصی و تقویم… میتوانید با مشاورین ما در بخش اسکن اسناد و مدارک تماس گرفته و پاسخ سوالات خود را دریافت کنید.

تماس با ما

سایر مقالات ما را از دست ندهید:

اسکن اسناد مالی و حسابداری و اداریاسکن اسناد مالی – اسکن اسناد تجاریاسناد دیجیتال  – مدیریت اسنادمیکروفیلم درتحول دیجیتالاسکن اسناد و مدارک پرسنلیاسکن اوراقاسکن سایز بزرگاسکن کتاب بدون برش

خدمات اسکن اسنادخدمات اسکن اسناد و مدارک –  اسکن اسناد –  تحول دیجیتال  –  آرشیو اسناد و مدارکنرم افزار اسکن اسناد و مدارک 

مدیریت و نگهداری اسناد و مدارکپروژه اسکن اسناد

تبدیل و اسکن اسنادمدیریت اسناد کاغذیبایگانی اسناد و مدارکبایگانی اسناد

 کرونا در سطوح مختلف  امنیت چاپ

آموزش نرم افزار اسکن ABBYY FineReader –  دانلود رایگان نرم افزار اسکن اپلیکیشن اسکن اسناداپلیکیشن اسکن اسناد و مدارک برای google translate

Microsoft Access و اسکن اسناد

چاپ کتاب  –  چاپ کتب با تیراژ کم

کاغذ کاربن لس(NCR)

هدایای تبلیغاتی –  چاپ دفترچه یادداشت اختصاصی تقویم رومیزیخرید تقویم رومیزی

اسکن مدارک پزشکیاسکن اسناد پزشکی

اسکن اسناد مالی و حسابداری

اسکن کتاب

چاپ افست  – چاپ دیجیتال

خرید کاغذ